Film og TV


Vejledning booking og streaming af TV udsendelser med beskrivelse af, hvordan du selv kan tilføje kapitelinddelinger.
Vejledingen er udarbejdet af Chris Mienert, UC-SydVejledning, der viser hvordan man som lærer låner en TV-udsendelse til elever:
Skal du finde en film til et valgt emne på et bestemt klasstrin kan det være en fordel
at benytte filtreret søgning.Sådan finder du TV udsendelser til din undervisning:
filmtv.jpg

Vælg Filter som vist på den røde pil i skærmdumpet herover.
Vi vil gerne se, om der findes TV eller film materiale til emnet "Amish" i 8. klasse til faget engelsk.
I filtret foretages følgende valg:

filmtv-filter.jpg

Når du har klikket på OK har du aktiveret søgefiltreringen, hvilket du kan se på nedenstående skærmdump ved at
der er et flueben ud for filter. (Filtreringen kan fjernes igen ved at klikke på krydset)
Desuden tilføjes emneordet "amish", som vist på skærmdumpet herunder.
Resultatet bliver 3 TV udsendelser.

filmtv-emnesøgning.jpg

Pædagogiske vejledninger


Der er til en række TV-udsendelser og film udarbejdet pædagogiske vejledninger.
Når man p.t. søger efter materialer og markerer "Vis kun medier med pædagogiske vejledninger"
Får man kun vist udsendelser, hvortil der findes en pædagogisk vejledning.


filter-pædagogiske-vejledni.jpg

I filtret angives så uddannelsesniveau og evt fag samt en fra og med dato som vist i eksemplet herunder:

filter-pæd-vejl3.jpg

Dette giver et søgeresultat med TV-udsendelser/film,hvortil der er udarbejdet pædagogiske vejledninger.

Et samlet overblik over pædagogiske vejledninger til TV-udsendelser og spillefilm får du på mitcfu.dk/filmogtv