Om mitCFU


mitCFU er udarbejdet med henblik på at give CFU'ernes kunder en mere brugervenlig tilgang til information om og udlån af undervisningsmaterialer.
Dels er det hensigten, at man via mitCFU hurtigt skal kunne orientere sig om de undervisningsmaterialer, såvel analoge som digitale, der findes på markedet og kan lånes.

  • På mitCFU kan du se digitale materialer som er tilskudsberettigede
  • Desuden kan du se streamede tv-udsendesler og film.
  • Derudover kan du foretage avancerede søgninger på en nem måde.
  • Du kan gemme søgninger, og du kan fremstille kataloger på baggrund af søgningerne.
  • Du kan på en enkel måde se hvad et materiale indeholder, idet at mange af materialerne er suppleret med beskrivelser med stillbilleder, videosekvenser mv.
  • CFU Konsulenterne vil fremadrettet berige såvel nye som eksisterende materialer på mitCFU.

mitcfu-forside.png


Gå direkte til mitCFU