Uddannelsesniveau


filter-uddannelsesniveau0.jpg

Hvis du under uddannelsesniveau vælger "Grundskolen" har du mulighed
for at markere klassetrin. Hvis du vælger både 3. kl. og 4.kl. vil du i dit søgeresultat
kun få materialer, som har begge klassetrin som målgruppe.

filter-uddannelse-grundskol.jpg

Vælger du en af de øvrige uddannelsesnivauer er der ingen opdeling i klassetrin.