Filter - eksempel 1


huskeseddel3.jpg
I filtret vælges Grundskolen og klassetrin 4., 5. og 6. kl. og under Fag vælges "Dansk fra 3. kl."
Herefter vælges "OK".
huskeseddel4.jpg

I søgeresultatet vil der herefter vises materialer der gælder de valgte klassetrin.
Der er i altså i den valgte søgning kun medtaget materialer, der kan anvendes på både 4.-5. og 6. klassetrin.

Resultatet er nu indsnævret til16 materialer.
Denne søgning skal nu gemmes ved at oprette en "Huskeseddel".