Huskeseddel

Det er rigtig praktisk at have mulighed for at gemme de søgninger som man foretager i forbindelse med at finde materiale til et undervisningsforløb i et givent fag.
Huskesedlen er derfor et godt værktøj at have for øje når man er godt i gang med søgningerne.

Når du har valgt "Søg i samlingerne" og fx. "Alle materialer" vil du se et ikon i højre side
af menubjælken. Den gule "posti-it" lap er dine gemte huskesedler.
Når man har foretaget en søgning og klikker på ikonet kan man gemme sin søgning.
huskeseddel1.jpg
Eksempel:
Du skal som dansklærer planlægge et forløb om eventyr i 4. klasse.
På mitCFU kan du søge efter materialer, som du fx. kan præsentere for kollegerne på et teammøde.

Huskesedlen oprettes først efter man har foretaget en søgning.

Søgning - eksempel 1


Først skrives eventyr vises herefter i drop down listen.
Der vælges materialer med emenordet
Læreren vælger at søge i samlingerne på "Alle materialer" og skriver "eventyr" i søgefeltet.

I dette eksempel vælges emneordet "eventyr"

huskeseddel2.jpg

Der fremkommer 650 materialer, hvilket giver behov for at præcisere søgningen.

Derfor anvender vi "Filter", hvor der er mulighed for at indsnævre søgningen:

Filter - eksempel 1


huskeseddel3.jpg
I filtret vælges Grundskolen og klassetrin 4., 5. og 6. kl. og under Fag vælges "Dansk fra 3. kl."
Herefter vælges "OK".
huskeseddel4.jpg

I søgeresultatet vil der herefter vises materialer der gælder de valgte klassetrin.
Der er i altså i den valgte søgning kun medtaget materialer, der kan anvendes på både 4.-5. og 6. klassetrin.

Resultatet er nu indsnævret til16 materialer.
Denne søgning skal nu gemmes ved at oprette en "Huskeseddel".

Opret huskeseddel


Når du har foretaget din søgning kan du gemme din søgning som en huskeseddel.
Din søgning er som standard sorteret alfabetisk. Du kan også vælge at sortere efter nyeste materialer.

For at oprette en huskeseddel klikker du blot på + ikonet:
huskeseddel6.jpg

Herefter vælger du "Ny huskeseddel"

huskeseddel5.jpg

Giv huskesedlen en passende titel og beskrivelse og klik på "Opret huskeseddel".

huskeseddel7.jpg

Du kan nu til en hver tid hente din søgnig frem igen.
Du kan rette i den eller slette den.
Desuden kan du med det samme lave en PDF / udskrift af dine huskesedler.

Udskriv huskeseddel


huskeseddel8.jpg

Når du har klikket på printer ikonet kan du foretage nogle valgt i desginet af din PDF /udskrift:

huskeseddel11.jpg

Herunder et eksempel på forside samt en af materialsiderne. Hvert materiale fremstår med titel, et materialebillede, pædagogisk note samt QR kode med link til materialet på mitCFU.
huskeseddel9.jpg
huskeseddel10.jpg
Forsiden
Materialeside
Se hele PDF udskriften