Indstillinger


indstillinger.jpg
Under indstillinger kan du tilpasse den måde du får præsenteret materialerne på. Her på siden finder du en nærmere beskrivelse af de
muligheder du har. Klik på pilen til venstre for at udfolde dine muligheder under "Søg i samlingerne"

Visning af materialebilleder
Her kan du vælge, hvor du vil have teksten i forhold til billedet under visning af
materialebillederne. Som standard er der valgt tekst under billedet.

Når man som vist herunder har søgt på et materiale får man vist en liste med søgeresultater,
hvor der er et billede af nogle af de materialer der er på listen.
Dette billede kan være en bogforside eller et billede af det konkrete materiale.

Herunder er der vis et eksempel, hvor der er søgt på "brint" under søgning på "Alle materialer".
Når man vælger på et af materialerne fra listen kan man se detaljer for materialet.

Her vises detaljer på materialet med indholdsbeskrivelse, pædagogisk note mv.
Nederst på siden er der på mange af materialerne en billedfrise, som kan rumme både billeder og videoklip,
der viser flere detaljer om materialet. For at se billederne skal man klikke på billedfrisen:

billedfrise1.jpg


Listevisning, wildcard søgning og antal forslag til søgninger

indstilling-listevising.jpg
Her kan du vælge hvor mange titler der skal vises pr. side i en søgning.
Ofte kan det være en fordel, at listen viser et overskueligt antal frem for alle poster.

Desuden kan du derunder angive om du vil aktivere wildcard søgning. Det giver dig mulighed for at søge på en del af et ord eller en sætning.
Antallet af forslag til søgninger kan du indstille efter behov.

Indstillinger - Sorteringsorden

Her kan du vælge sorteringsorden på dine søgninger. Det kan være praktisk med
alfabetisk sortering, men hvis det er de nyeste materialer du er på udkig efter vil
det være bedre at få vist de nyeste materialer øverst.

indstillinger-sortering.jpg

Indstillinger - tilføj fag


indstillinger-tilføj-fag.jpg
Her har du mulighed for at tilføje de fag og klassetrin, der har din interesse. Du vil så få vist bokse på forsiden, som er klikbare og i forskellige farver, alt
efter hvilke fag du har valgt. Klikker på en boks - fx "Biologi 6.kl." - får du vist en liste over de nyeste materialer til dette fag/niveau.


image.jpg
Her kan du se dine bookninger og de aktive udlån. Du kan også se afleveringsdatoer for lånte materialer.
Første gang du vælger indstillinger skal du vælge om du vil have mail med nyheder om kurser og nye materialer.
Vælg Ja, hvis du ønsker at modtage og "Nej" hvis du ikke ønsker det.
Vælg den grønne knap for at gemme dine indstillinger. Vælger du den røde knap nulstiller du dine valg.