Læse e-bøger


For at kunne læse en e-bog skal man benytte en e-bogslæser.
I videoklippet herunder forklares hvordan henter og installerer en e-bogslæser.Hvis du skal læse e-bogen på en PC kan du gøre det som vist i videoklippet herunder: